0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Skyphone like super slim mt6582

Rom Skyphone like super slim mt6582 máy khóa mật khẩn đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã test done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 45010053454D30344790052E088270C5
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G40ME
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053454D30344790052E088270C5
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00100000 , 0x00100000 , 0x00020000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249D0517226FA5D4964DF6BD226
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : Skyphone
ProdName  : 109_v82_hydy_sky
ProdModel : Skyphone Like
Device    : 109_v82_hydy_sky
AndroidVer: 4.3.0
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.JB5.MP.V1.6

[Read Ok] : preloader_e2109_v82_hydy_sky.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / e2109_v82_hydy_sky / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 580 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__Skyphone__Skyphone_Like__109_v82_hydy_sky__4.3.0__ALPS.JB5.MP.V1.6

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.