0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Shmobile Smart 18 mt6572

Rom Shmobile Smart 18 mt6572 máy khóa mật khẩu đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác tất cả done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 45010053454D3034473A0390A4191269
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , G40ME
[eMMC] : FLASH_CID : 45010053454D3034473A0390A4191269
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00200000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000EC000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3776 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249046010CBF792F72F143FF2E5
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : mbk72_wet_jb3_fwvga
ProdModel : SMART 18
Device    : mbk72_wet_jb3_fwvga
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : ALPS.JB3.MP.V1

[Read Ok] : preloader_mbk72_wet_jb3_fwvga.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / mbk72_wet_jb3_fwvga / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 472 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6572__alps__SMART_18__mbk72_wet_jb3_fwvga__4.2.2__ALPS.JB3.MP.V1

All done!

Driver : here

Link pass : phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.