0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Sharp PI mt6737m file flashtool

Rom Sharp PI mt6737m file flashtool chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.

Sharp PI mt6737m file flashtool dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn

Bạn đang tìm bản rom Sharp PI mt6737m file flashtool để cứu máy bị lỗi phần mềm?

Hãy download Sharp PI mt6737m file flashtool,file đã được chúng tôi test nhiều máy lỗi phần mềm không có bất kỳ lỗi nào.

rom sharp pi mt6737m

Ngoài ra Phúc Toàn Store vẫn còn nhiều rom và firmware các máy khác quý khách có thể tham khảo thêm:

Hầu hết rom đã test và flash thực nghiệm trên nhiều máy thành công.

****************

Thông tin máy : 

BaseBand CPU :MT6737M
BaseBand CPU Secure Version : FF
BaseBand CPU Bootloader Version : 01
—————————————————-
INT RAM: 128 KB SDRAM
EXT RAM: 2 GB DRAM
—————————————————-
EMMC: (117Gb+16384Mb) HYNIX 0x484147346132
EMMC FW VERSION: a4:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 90014A484147346132 : 00000000000000
EMMC UA SIZE: 0x3ab400000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x3ac000000 [14.688 GB]
Status: USB_HIGH_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM Port (COM18)
Build ID: NRD90M
Display ID: 103E_00VN_A01
Version: 7.0
Build Date: Fri Apr 20 20:44:14 CST 2018
Model: IF9007
Brand: Sharp
Device: AG3
Manufacturer: FIH
Mediatek Version Release: alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P234
Dumping Preloader.
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Start processing proinfo
Reading: BEGIN: 0x80000 – LEN: 0x300000
Start processing nvram
IMEI[1] from NVRAM: 353018080084192
IMEI[2] from NVRAM: 353018085084197
Start processing protect1 ……
Reading: BEGIN: 0x880000 – LEN: 0xa00000
Start processing protect2 ……
Reading: BEGIN: 0x1280000 – LEN: 0xa00000
Start processing lk ……
Start processing boot
Start processing recovery
Start processing logo ……
Start processing secro
Reading: BEGIN: 0x5200000 – LEN: 0x600000
Start processing trustzone
Start processing frp ……
Reading: BEGIN: 0x6a00000 – LEN: 0x100000
Start processing nvdata ……
Reading: BEGIN: 0x6b00000 – LEN: 0x2000000
Start processing teeinfo ……
Reading: BEGIN: 0xab00000 – LEN: 0x500000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0xb000000 – LEN: 0xc0000000
Saved to : C:\Users\PTS\Documents\Android_MTK\firmware_backup\MT6737M_EMMC_Sharp_IF9007_7_0_alps-mp-n0_mp1-V1_0_2_vz6737m_35_i_n_P234(2019_05_27_16_32)
Wait untill phone will start charging.
[0]All done

Link pass : uploading

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.