0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Sharp A2 Lite mt6737t file flashtool

Rom Sharp A2 Lite mt6737t file flashtool chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.

Sharp A2 Lite mt6737t file flashtool dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn

Bạn đang tìm bản rom Sharp A2 Lite mt6737t file flashtool để cứu máy bị lỗi phần mềm?

Hãy download Sharp A2 Lite mt6737t file flashtool,file đã được chúng tôi test nhiều máy lỗi phần mềm không có bất kỳ lỗi nào.

rom sharp a2 lite mt6737t

THông tin:

INT RAM: 128 KB SDRAM
EXT RAM: 3 GB DRAM
—————————————————-
EMMC: (233Gb+24576Mb) SAMSUNG 0x525831424d42
EMMC FW VERSION: 07:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 150100525831424D42 : 00000000000000
EMMC UA SIZE: 0x747c00000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x748800000 [29.133 GB]
Status: USB_HIGH_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM Port (COM18)
Build ID: NRD90M
Display ID: 00WW_0_22G
Version: 7.0
Build Date: Thu Apr 12 14:13:13 WIB 2018
Model: 00WW
Brand: Sharp a2 lite
Device: A2
Manufacturer: alps
Mediatek Version Release: alps-mp-n0.mp1-V1.76_fih6737t.66.a02.n_P22
Dumping Preloader.
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Start processing proinfo
Reading: BEGIN: 0x80000 – LEN: 0x300000
Start processing nvram
IMEI[1] from NVRAM: 353484090220053
IMEI[2] from NVRAM: 353484095221452
Start processing protect1 ……
Reading: BEGIN: 0x880000 – LEN: 0xa00000
Start processing protect2 ……
Reading: BEGIN: 0x1280000 – LEN: 0xa00000
Start processing lk ……
Start processing boot
Start processing recovery
Start processing logo ……
Start processing secro
Reading: BEGIN: 0x5280000 – LEN: 0x600000
Start processing trustzone
Start processing box ……
Reading: BEGIN: 0x6a80000 – LEN: 0x800000
Start processing sys_info ……
Reading: BEGIN: 0x7280000 – LEN: 0x100000
Start processing sutinfo ……
Reading: BEGIN: 0x7380000 – LEN: 0x20000
Start processing hidden ……
Reading: BEGIN: 0x73a0000 – LEN: 0x2000000
Start processing cda ……
Reading: BEGIN: 0x93a0000 – LEN: 0x800000
Start processing efuse ……
Reading: BEGIN: 0x9ba0000 – LEN: 0x80000
Start processing frp ……
Reading: BEGIN: 0x9c20000 – LEN: 0x100000
Start processing nvdata ……
Reading: BEGIN: 0x9d20000 – LEN: 0x2000000
Start processing teeinfo ……
Reading: BEGIN: 0xdd20000 – LEN: 0xae0000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0xe800000 – LEN: 0x100000000
Saved to : C:\Users\PTS\Documents\Android_MTK\firmware_backup\MT6737T_EMMC_Sharp_00WW_7_0_alps-mp-n0_mp1-V1_76_fih6737t_66_a02_n_P22(2019_05_02_16_05)
Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

Máy này có hai loại chip mt6737m và mt6755 nha quý vị.

Rom hiện chưa chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

 

2Nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.