0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Philips S326 sc9830 file dạng pac

Rom Philips s326 sc9830 máy treo logo flash rom xong sọc màn hình sử dụng file pac này flash lại máy xong khởi động lại máy done.

rom philips s328 sc9830 file pac

Thông tin rom : 

Phone found! [ 57 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC9832 eMMC LoaderV1 (c) Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : S326
Model Brand : Philips
Model Device: S326
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP9830AEC_4M_H100
Project Ver : Philips_S326_1718_V06_VN
Model Ext : Philips_S326

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : nvitem_l.bin
[Read Ok] : sharkl_cp1.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : l__WPH_arm7.bin
[Read Ok] : PM_arm7_sys.bin
[Read Ok] : logo_720x1280.bin
[Read Ok] : fblogo_720x1280.bin
[Read Ok] : wcn_fdl.bin
[Read Ok] : SC77xx_CP_modem.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : udc_config.bin
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1940 MiB
Saved to : C:\Users\phuctoanstore.com\Desktop\SP9830AEC_4M_H100_S326_5.1_Philips_S326_1718_V06_VN_Philips_S326\
Done!

Elapsed: 00:07:34

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.27 ]

Target : SP9830AEC_4M_H100_S326_5.1_Philips_S326_1718_V06_VN_Philips_S326
Step #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step #2 : Select logic
Select Logic : SC9830

Step #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_l.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sharkl_cp1.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : l__WPH_arm7.bin
[ADD FILE] : PM_arm7_sys.bin
[ADD FILE] : logo_720x1280.bin
[ADD FILE] : fblogo_720x1280.bin
[ADD FILE] : wcn_fdl.bin
[ADD FILE] : SC77xx_CP_modem.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : udc_config.bin
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x001A
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:02:10

Saved to : SP9830AEC_4M_H100_S326_5.1_Philips_S326_1718_V06_VN_Philips_S326.pac
Done!

Link pass :  phuctoanstore

Driver : here

Tool : here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.