0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom P5200 mt6580 mainboard k107-mb-v4.0

Rom P5200 mt6580 mainboard k107-mb-v4.0 máy khóa pass đã xóa thành công và read lại file chuẩn đã test nhiều  máy khác lỗi phần mềm done.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : F301F3424152554E2001BA1010853389
[WARNING] : MEMORY_eMMC_VALIDATE_FAILED
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0xF3 , OEM : 01F3
[eMMC] : FLASH_INF : [NOT_IN_BASE] , NURA
[eMMC] : FLASH_CID : F301F3424152554E2001BA1010853389
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x000000039A580000
[eMMC] : FLASH_UCP : 14757 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249BBE33A3E1185637A38E2BA49
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : alps
ProdName  : full_K960
ProdModel : K960
Device    : K960
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_JLINK6580.WEG.VF.L_P26

[Read Ok] : preloader_k801.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : custom.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k801 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 794 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6580__alps__K960__K960__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_JLINK6580.WEG.VF.L_P26

All done!

*************************
Máy này có thêm phiên bản k107-mb-v3.0 như hình sau:

Thông tin máy:
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 8801034E43617264202684D44D60332B
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x88 , OEM : 0103
[eMMC] : FLASH_INF : [FORESEE] , draC
[eMMC] : FLASH_CID : 8801034E43617264202684D44D60332B
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x000000039D000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 14800 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABCE12012DD0F04011BC5FAE066
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : alps
ProdName  : full_K960
ProdModel : K960
Device    : K960
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_JHZ6580.WEG.VF.L_P26

[Read Ok] : preloader_k960.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : custom.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k960 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 752 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6580__alps__K960__K960__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_JHZ6580.WEG.VF.L_P26

All done!

Chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.