0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Massgo e3 mt6582 flashtool

Rom Massgo e3 mt6582 máy treo logo sử dụng file này xong hởi động lại máy chọn tiếng Việt không có bất kỳ lỗi nào.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A48414732650507EA736922529F
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , e2GA
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A48414732650507EA736922529F
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB800000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15032 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xFC29CABC3504A0FBCAAD2FE963A931AF
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : Masscom
ProdName  : Massgo E3
ProdModel : Massgo E3
Device    : Massgo_E3
AndroidVer: 5.0
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.L0.MP2.V1_SPROCOMM6582.W.L_P4

[Read Ok] : preloader_sprocomm6582_w_l.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / sprocomm6582_w_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 986 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__Masscom__Massgo_E3__Massgo_E3__5.0__ALPS.L0.MP2.V1_SPROCOMM6582.W.L_P4

All done!

Link pass : phuctoanstore
Soft b1 : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.