0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Lenovo K10e70 tiếng Việt file chuẩn

Rom Lenovo K10e70 tiếng Việt và CH Play file chuẩn sau khi Việt hóa read bằng Cm2

Thông tin máy : 

Wait for phone…
Device Found!
Initialize …
Handshake passed!
ID_BLOCK_I : SnapDragon 210 [MSM8x09]
ID_BLOCK_S : 0623A8E6
ID_BLOCK_L : E3057F8736BCA9A483F81805C2991931
ID_BLOCK_L : FE953B92870EB035C82768A1A3425C7F
Use CM2 Internal Loader
Loader Sent! Initializing …
Running FireHose on BBID : MSM8909 , FLASH : eMMC , mVER : 1
MemInfo : 0x0003 / 0x0200 / 0x00000001D2000000 [ eMMC 8 GiB ]
ExtInfo : 0x0001C000/00100000/00001000/00001000/00000200
Boot Ok!

Brand : Lenovo
ProdName : K10e70
ProdModel : Lenovo K10e70
Device : K10e70
AndroidVer: 6.0.1
Manufact. : Lenovo
QLMxCPU : MSM8909
QLMxPRJ : K10e70_USR_S243_1701051215_Q8909_CN

DevInfo : MSM8909__Lenovo__Lenovo__ANDR_v6.0.1__Lenovo_K10e70__K10e70__K10e70__K10e70_USR_S243_1701051215_Q8909_CN

Reading Flash Content …
[Read Ok] : gpt_main0.bin
[Read Ok] : NON-HLOS.bin
[Read Ok] : sbl1.mbn
[Read Ok] : emmc_appsboot.mbn
[Read Ok] : rpm.mbn
[Read Ok] : tz.mbn
[Read Ok] : misc.img
[Read Ok] : splash.img
[Read Ok] : fs_gc.img
[Read Ok] : sec.dat
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : persist.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : userdata.img
[Read Ok] : gpt_backup0.bin
[Read Ok] : gpt_main2.bin
[Read Ok] : cdt.mbn
[Read Ok] : gpt_backup2.bin

Android Info saved!
Read finished!
Configuration : MSM8909 / eMMC
Firmware Size : 1718 MiB

Done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.