0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Kingcom piphone apus sc7731g

Rom Kingcom piphone apus sc7731g file chuẩn dạng pac read từ máy bình thường đã test nhiều máy khác tất cả done.
Thông tin máy :
Phone found! [ 6 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : s7187a
Model Brand : KINGCOM Pi PHONE APUS
Model Device: scx35_sp7731gea_hd
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA_HD
Project Ver : s7187a_cuser_20161115
Model Ext   : KINGCOM Pi PHONE APUS

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.26.2_Release.bin
[Read Ok] : logo_800x1280.bin
[Read Ok] : fblogo_800x1280.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1043 MiB
Saved to : C:UsersStoreDesktopSP7731GEA_HD_scx35_sp7731gea_hd_5.1_s7187a_cuser_20161115_KINGCOM_Pi_PHONE_APUS
Done!

Elapsed: 00:11:52

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.26 ]

Target : SP7731GEA_HD_scx35_sp7731gea_hd_5.1_s7187a_cuser_20161115_KINGCOM_Pi_PHONE_APUS
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.26.2_Release.bin
[ADD FILE] : logo_800x1280.bin
[ADD FILE] : fblogo_800x1280.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0017
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:03:04

Saved to : SP7731GEA_HD_scx35_sp7731gea_hd_5.1_s7187a_cuser_20161115_KINGCOM_Pi_PHONE_APUS.pac
Done!
Link pass : phuctoanstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.