0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Kechaoda s13 sc7731

Thông tin rom :

Phone found! [ 24 ]
Port Opened
Sync…
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync…
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds – remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0  
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name  : c390_kcd_0q2
Model Brand : S13
Model Device: c390_kcd_0q2
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: C390_KCD_0Q2
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext   : S13

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now …

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x800.bin
[Read Ok] : fblogo_480x800.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : oem.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1084 MiB
Saved to : C:UsersPTSDesktopC390_KCD_0Q2_c390_kcd_0q2_5.1_LMY47D_release-keys_S13
Done!

Elapsed: 00:08:41

Reconnect Power/Cable!

Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.27 ]

Target : C390_KCD_0Q2_c390_kcd_0q2_5.1_LMY47D_release-keys_S13
Step  #1 : Identify

MEMORY : eMMC
LAYOUT : eMMC NORMAL

Step  #2 : Select logic
Select Logic : SC7731

Step  #3 : Processing data
Build PAC
[ADD FILE] : nvitem_w.bin
[ADD FILE] : nvitem_wcn.bin
[ADD FILE] : prodnv.img
[ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin
[ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin
[ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin
[ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[ADD FILE] : logo_480x800.bin
[ADD FILE] : fblogo_480x800.bin
[ADD FILE] : boot.img
[ADD FILE] : system.img
[ADD FILE] : oem.img
[ADD FILE] : sysinfo.img
[ADD FILE] : cache.img
[ADD FILE] : recovery.img
[ADD FILE] : userdata.img
[ADD FILE] : u-boot.bin
Build Ok! Result : 0x0019
Sign PAC …
Sign Ok! FW compiled!
Elapsed: 00:02:33

Saved to : C390_KCD_0Q2_c390_kcd_0q2_5.1_LMY47D_release-keys_S13.pac
Done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.