0796660878
phuctoanstore@gmail.com

screenshot-2019-02-28-155020

Phone found! [ 8 ] Port Opened Sync... InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3 Sync... Sending FDL [Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable FDL Ready! Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0 Sending FLASH FDL FLASH FDL Ready! Boot Ok! Model Name : Aqua_Classic_Mini Model Brand : Intex Model Device: Aqua_Classic_Mini AndrVersion : 5.1 BaseBand CPU: SP7731CEB Project Ver : Intex_Aqua_Classic_Mini_V04_Vietnam Model Ext : Aqua Classic Mini [Read Mode] : HSUSB : 0x3000 [FW_READER] : Reading Firmware Now ... [Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin [Read Ok] : u-boot.bin [Read Ok] : prodnv.img [Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin [Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin [Read Ok] : nvitem_w.bin [Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_Trunk_W15.49.3_Release.bin [Read Ok] : nvitem_wcn.bin [Read Ok] : logo_480x854.bin [Read Ok] : fblogo_480x854.bin [Read Ok] : boot.img [Read Ok] : system.img [Read Ok] : oem.img [Read Ok] : sysinfo.img [Build Ok] : cache.img [Read Ok] : recovery.img [Build Ok] : userdata.img AndroidInfo created Firmware Size : 1300 MiB Saved to : C:\Users\PTS\Desktop\SP7731CEB_Aqua_Classic_Mini_5.1_Intex_Aqua_Classic_Mini_V04_Vietnam_Aqua_Classic_Mini\ Done! Elapsed: 00:10:44 Reconnect Power/Cable! Operation : Convert InfinitySC to SPRD PAC [ v1.27 ] Target : SP7731CEB_Aqua_Classic_Mini_5.1_Intex_Aqua_Classic_Mini_V04_Vietnam_Aqua_Classic_Mini Step #1 : Identify MEMORY : eMMC LAYOUT : eMMC NORMAL Step #2 : Select logic Select Logic : SC7731 Step #3 : Processing data Build PAC [ADD FILE] : nvitem_w.bin [ADD FILE] : nvitem_wcn.bin [ADD FILE] : prodnv.img [ADD FILE] : u-boot-spl-16k.bin [ADD FILE] : sc7731g_CP0_modem.bin [ADD FILE] : DSP_DM_Gx.bin [ADD FILE] : sc8830g_modem_CP2_Trunk_W15.49.3_Release.bin [ADD FILE] : logo_480x854.bin [ADD FILE] : fblogo_480x854.bin [ADD FILE] : boot.img [ADD FILE] : system.img [ADD FILE] : oem.img [ADD FILE] : sysinfo.img [ADD FILE] : cache.img [ADD FILE] : recovery.img [ADD FILE] : userdata.img [ADD FILE] : u-boot.bin Build Ok! Result : 0x0019 Sign PAC ... Sign Ok! FW compiled! Elapsed: 00:02:02 Saved to : SP7731CEB_Aqua_Classic_Mini_5.1_Intex_Aqua_Classic_Mini_V04_Vietnam_Aqua_Classic_Mini.pac Done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.