0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Inew V5C mt6582

Rom Inew V5C mt6582 alt

Rom Inew V5C mt6582 máy khá pass Gmail đã fix ok xong read lại file bba82ng Miracle box đã test máy lỗi phần mềm done.
Thông tin read file :
Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM7)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xE9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM8)
  File Mode: C:MiracleINEW V5C MTK6582_1603152148.bin
  Reading(EMMC)…(0xA0000000)
  Saving as scatter file…
  OK. out: C:UsersAdminDesktopMT6582_160315223221
  Read OK.
  total: 46 mins29 s
  File save to:C:MiracleINEW V5C MTK6582_1603152148.bin

***********

  Waiting for USB Port…
  Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM7)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0xE9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
  MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x700000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xA00000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0xF00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1900000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2300000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x2320000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2380000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2980000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x2F80000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x3580000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x3600000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x3900000  Size:0x80000
  EXPDB  BaseAddr:0x3980000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x4380000  Size:0x2BC00000
  CACHE  BaseAddr:0x2FF80000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x37D80000  Size:0x40000000
  FAT  BaseAddr:0x77D80000  Size:0x70080000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF00A8  Size:0x0
>>Done.
Link pass : phuctoanstore

Soft b1: here
Tool: download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.