0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom I9500 mt6589 test done

Rom I9500 mt6589 tình trang máy treo logo sử dụng rom này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.
Thông tin máy :
Waiting for USB Port…
Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM7)
Please Hold “ON” to connect with the phone…
Connected to Phone.
CPU: MT6589(6583) SW:0001 Ver: CA01
Downloading Boot8 …
EMMC Size: 0x00EC000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
Reading infr(EMMC)…
PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x600000
MBR  BaseAddr:0x600000  Size:0x80000
EBR1  BaseAddr:0x680000  Size:0x80000
__NODL_PMT  BaseAddr:0x700000  Size:0x400000
__NODL_PRO_INFO  BaseAddr:0xB00000  Size:0x300000
__NODL_NVRAM  BaseAddr:0xE00000  Size:0x500000
__NODL_PROTECT_F  BaseAddr:0x1300000  Size:0xA00000
__NODL_PROTECT_S  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
__NODL_SECCFG  BaseAddr:0x2700000  Size:0x20000
UBOOT  BaseAddr:0x2720000  Size:0x60000
BOOTIMG  BaseAddr:0x2780000  Size:0x600000
RECOVERY  BaseAddr:0x2D80000  Size:0x600000
SEC_RO  BaseAddr:0x3380000  Size:0x600000
__NODL_MISC  BaseAddr:0x3980000  Size:0x80000
LOGO  BaseAddr:0x3A00000  Size:0x300000
EBR2  BaseAddr:0x3D00000  Size:0x80000
__NODL_EXPDB  BaseAddr:0x3D80000  Size:0xA00000
ANDROID  BaseAddr:0x4780000  Size:0x28A00000
CACHE  BaseAddr:0x2D180000  Size:0x7E00000
USRDATA  BaseAddr:0x34F80000  Size:0x40000000
__NODL_FAT  BaseAddr:0x74F80000  Size:0x76000000
__NODL_BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x0
Done.
Chỉ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.