0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Gretel P1 mt6582 chuẩn

Rom Gretel P1 mt6582 chuẩn máy khóa mật khẩu đã fix thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã flash niều máy lỗi phần mềm tất cả done.
Thông tin read file :
  Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM3)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:Gretel_P1_A1_VIETNAM_MTK8312_V1.0_20150422
  version:4.2.2
  model:Gretel_P1
  brand:Gretel
  manufacturer:Gretel
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x1400000
  MBR  BaseAddr:0x1400000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x1480000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x1500000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0x1800000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1D00000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x2700000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x3100000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x3120000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x3180000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x3780000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3D80000  Size:0x600000
  MISC  BaseAddr:0x4380000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x4400000  Size:0x300000
  EBR2  BaseAddr:0x4700000  Size:0x80000
  EXPDB  BaseAddr:0x4780000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x5180000  Size:0x38400000
  CACHE  BaseAddr:0x3D580000  Size:0x7E00000
  USRDATA  BaseAddr:0x45380000  Size:0x40000000
  FAT  BaseAddr:0x85380000  Size:0x63000000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
>>Done.

********
Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM3)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6582 SW:0001 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E9000000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Waiting for USB Port…
  Set DA USB VCOM Port (COM17)
  Reading preloader…
  Reading mbr…
  Reading ebr1…
  Reading nvram…
  Reading uboot…
  Reading bootimg…
  Reading recovery…
  Reading sec_ro…
  Reading logo…
  Reading ebr2…
  Reading android…
  Saving as scatter file…
>>Done!
Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.