0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Flybee FS52 mt6572

Rom Flybee Fs52 mt6572 alt

Rom Flybee Fs52 mt6572 máy dính virus đã fix ok xong read lại file bằng Miracle box gồm 2 dạng flashtool và dạng bin đã test nhiều máy lâm nạn với file này tất cả done.
Thông tin read file:
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 90014A4834473164040509A1DD1051E7
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x90 , OEM : 014A
[eMMC] : FLASH_INF : [HYNIX] , d1G4
[eMMC] : FLASH_CID : 90014A4834473164040509A1DD1051E7
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249D1B0E2CAAA319B3AD303CCE5
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : FS_52
ProdName  : hct72_cwet_kk
ProdModel : FS 52
Device    : hct72_cwet_kk
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : R04

[Read Ok] : preloader_hct72_cwet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / hct72_cwet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 645 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6572__FS_52__FS_52__hct72_cwet_kk__4.4.2__R04

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.