0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Dopod IP6 mt6572

Rom Dopod IP6 mt6572 máy khóa mật khẩu đã fix ok và read ali5 fiel chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả done.
Thông tin read file :
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6572
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6572_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x88
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 70010053313030303408700C3D2F4297
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x70 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [KINGSTON] , 40001
[eMMC] : FLASH_CID : 70010053313030303408700C3D2F4297
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E4000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3648 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA78524935C3ECD4A501E13DC2FD1728
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : ip6.
ProdName  : a6e_ax_youshi_s002_dopod
ProdModel : ip6.
Device    : a6e_ax_youshi_s002_dopod
AndroidVer: 4.4.3
MTKxCPU   : MT6572
MTKxPRJ   : A6E_AX_YOUSHI_S002_DOPOD_V1.01

[Read Ok] : preloader_a6e_ax_youshi_s002_dopod.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / a6e_ax_youshi_s002_dopod / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 886 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6572__ip6.__ip6.__a6e_ax_youshi_s002_dopod__4.4.3__A6E_AX_YOUSHI_S002_DOPOD_V1.01

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.