0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Coolpad N5c MT6739 file flashtool

Rom Coolpad N5c MT6739 file flashtool chuẩn đã flash nhiều máy lỗi phần mềm.

Coolpad N5c MT6739 file flashtool dùng unbrick hay sữa lỗi những máy treo logo hay khởi động máy lên tự tắt nguồn

Bạn đang tìm bản rom Coolpad N5c MT6739 file flashtool để cứu máy bị lỗi phần mềm?

Hãy download Coolpad N5c MT6739 file flashtool,file đã được chúng tôi test nhiều máy lỗi phần mềm không có bất kỳ lỗi nào.

Rom coolpad n5c mt6739

Ngoài ra Phúc Toàn Store vẫn còn nhiều rom và firmware các máy khác quý khách có thể tham khảo thêm:

Hầu hết rom đã test và flash thực nghiệm trên nhiều máy thành công.

Thông tin máy :

Action : Read Firmware.
Selected 0-By CPU:ELBRUS
Exe version: Avengers Box MTK 0.6.2
Reinsert phone battery.
Battery must be charged.
Phone must be off with battery inside.
Please insert USB cable now…
Detected : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM6)
Boot mode: Preloader
Phone detected…Please wait
BBCHIP: 6739 2 cb00
Using Algo 5.
Helio MT6739 phone detected, swithing to helio api
Helio enabled DRAM in First Da: TRUE
BBCHIP MT6739
[1]Storage EMMC
EMMC FW VERSION: 00:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 13014E53304A39 : 000000000000000000
EMMC UA SIZE: 0x3ab400000
BOOT STYLE: EMMC BOOT
FULL LENGTH: 0x3ac000000 [14.688 GB]
Status: USB_HIGH_SPEED
Detecting high speed port, wait……
If driver not installed, install high speed port driver.
If not need high speed port, disable it.
After repeat opperation.
Detected : MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM7)
Build ID: O11019
Display ID: coolpad_1824-S0_1.00_20190220
Version: 8.1.0
Build Date: Wed Feb 20 11:51:22 CST 2019
Model: 1824-S0
Brand: Coolpad
Device: 1824-S0
Manufacturer: Coolpad
[3][Missing imei entry]Warning, nvram posible damaged!!.
Dumping Preloader.
Start dumping flash, this can take up to 1 hour…….
Start processing recovery
Start processing frp ……
Reading: BEGIN: 0x2d88000 – LEN: 0x100000
Start processing nvcfg ……
Reading: BEGIN: 0x2e88000 – LEN: 0x800000
Start processing nvdata ……
Reading: BEGIN: 0x3688000 – LEN: 0x2000000
Start processing protect1 ……
Reading: BEGIN: 0x7688000 – LEN: 0x800000
Start processing protect2 ……
Reading: BEGIN: 0x7e88000 – LEN: 0x978000
Start processing proinfo
Reading: BEGIN: 0x9200000 – LEN: 0x300000
Start processing md1img md1img.img
Reading: BEGIN: 0x9500000 – LEN: 0x4000000
Start processing md1dsp md1dsp.img
Reading: BEGIN: 0xd500000 – LEN: 0x1000000
Start processing spmfw spmfw.img
Reading: BEGIN: 0xe500000 – LEN: 0x100000
Start processing mcupmfw mcupmfw.img
Reading: BEGIN: 0xe600000 – LEN: 0x100000
Start processing nvram
Start processing lk
Start processing loader_ext1 loader_ext.img
Reading: BEGIN: 0x10e00000 – LEN: 0x10000
Start processing boot
Start processing logo ……
Start processing odmdtbo odmdtbo.img
Reading: BEGIN: 0x12e20000 – LEN: 0x1000000
Start processing trustzone
Start processing vendor vendor.img
Reading: BEGIN: 0x15000000 – LEN: 0x22800000
Start processing system
Reading: BEGIN: 0x37800000 – LEN: 0xa0000000
Saved to : C:\Users\ABC\Documents\Android_MTK\firmware_backup\MT6739_EMMC_O11019__8_1_0_1824-S0_Coolpad_2019_08_07_18_50)
[helio]Wait untill phone will start charging.
[0]All done.

Rom hiện không chia sẽ hay mua và bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.