0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Blackview DM550 mt6592

Rom Blackview DM550 mt6592 máy hư cảm ưng thay xong read lại file chuẩn trên nền rom stock rom đã flash nhiều máy khác lâm nạn done.
Thông tin máy : 
Wait for phone…
Phone found! [ 7 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6592
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6592_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x8A
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004B3858564D4201D9F8C8164141
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BMVX8
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004B3858564D4201D9F8C8164141
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000
[eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xDA7852496FF9BA13A90D8FF1F51577AB
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : Blackview
ProdName  : DM550
ProdModel : DM550
Device    : DM550
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6592
MTKxPRJ   : G807_D1_DM550_KK_yuenan_V0.1_20141028

[Read Ok] : preloader_ratech92_cwet_rlk_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6592 / V1.1.2 / ratech92_cwet_rlk_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 792 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6592__Blackview__DM550__DM550__4.4.2__G807_D1_DM550_KK_yuenan_V0.1_20141028

All done!

Link pass : phuctoanstore

Tool : here
Driver : download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.