0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Bao Xài BX-M8572 MT6572

Rom Bao Xài BX-M8572 MT6572 máy khóa mật khẩu đã xoa thành công và read lại file chuẩn trên nền rom stock đã test.
Thông tin máy :
 Waiting for USB Port…
  Set PreLoader USB VCOM Port (COM18)
  Please Hold “ON” to connect with the phone…
  Connected to Phone.
  CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
  Downloading Boot8 …
  EMMC Size: 0x00E6800000
  Flash Type: EMMC
  INT/EXT RAM  Size: 0x0+0x0
  Reading infr(EMMC)…
  id:G307_KK_P1_ZX_BX_V001_20141124
  version:4.4.2
  model:BX-M8572
  brand:BX-M8572
  manufacturer:Vandroid
  PRELOADER  BaseAddr:0x0  Size:0x880000
  MBR  BaseAddr:0x880000  Size:0x80000
  EBR1  BaseAddr:0x900000  Size:0x80000
  PRO_INFO  BaseAddr:0x980000  Size:0x300000
  NVRAM  BaseAddr:0xC80000  Size:0x500000
  PROTECT_F  BaseAddr:0x1180000  Size:0xA00000
  PROTECT_S  BaseAddr:0x1B80000  Size:0xA00000
  SECCFG  BaseAddr:0x2580000  Size:0x20000
  UBOOT  BaseAddr:0x25A0000  Size:0x60000
  BOOTIMG  BaseAddr:0x2600000  Size:0x600000
  RECOVERY  BaseAddr:0x2C00000  Size:0x600000
  SEC_RO  BaseAddr:0x3200000  Size:0x40000
  MISC  BaseAddr:0x3240000  Size:0x80000
  LOGO  BaseAddr:0x32C0000  Size:0x300000
  EXPDB  BaseAddr:0x35C0000  Size:0xA00000
  ANDROID  BaseAddr:0x3FC0000  Size:0x32000000
  CACHE  BaseAddr:0x35FC0000  Size:0xE200000
  USRDATA  BaseAddr:0x441C0000  Size:0x52C00000
  FAT  BaseAddr:0x96DC0000  Size:0x4E960000
  BMTPOOL  BaseAddr:0xFFFF0000  Size:0x1500000
  BaseAddr:0x0  Size:0x0
>>Done.

Rom không chia sẽ chỉ hỗ trợ upr om tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.