0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Avio sen s66 mt6582

Rom Avio sen s66 mt6582 đã flash nhiều máy như treo logo hay những lỗi khác tất cả done sau khi flash máy với file này.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004B3558564D42012A125EBDC011
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BMVX5
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004B3558564D42012A125EBDC011
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA7852497DDECF4A0D4412A5AE606CF8
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : alps
ProdName  : S66
ProdModel : S66
Device    : A25
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : ALPS.KK1.MP1.V2.10

[Read Ok] : preloader_vanzo82_cwet_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / vanzo82_cwet_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 659 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__alps__S66__A25__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.10

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.