0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Archos 70 xenon mt6582

Rom Archos 70 xenon mt6582 chuẩn đã flash nhiều máy lâm nạn tất cả sau khi flash lại rom với file này ok.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004E35575A4D4201AC29C66FA0A3
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BMZW5
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004E35575A4D4201AC29C66FA0A3
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249478BD17935D1CAA11B5F93AC
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x20000000 [512 MiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

Brand     : archos
ProdName  : mtka70xe
ProdModel : Archos 70 Xenon
Device    : a70xe
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU   : MT6582
MTKxPRJ   : SW08_Archos_3G_V1_0_8

[Read Ok] : preloader_huaqin82_tb_b2a_jb5.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / huaqin82_tb_b2a_jb5 / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 791 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6582__archos__Archos_70_Xenon__a70xe__4.2.2__SW08_Archos_3G_V1_0_8

All done!

Rom không chia sẽ hay mua và bán chỉ hỗ trợ up rom tại cửa hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.