0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Rom Arbutus ar2 mt6580

Rom Arbutus ar2 mt6580 máy treo logo sử dụng  rom này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt ok.
Thông tin máy :
Wait for phone…
Phone found! [ 22 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 4501004453313030380134DF4330B24D
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x45 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SANDISK] , 8001S
[eMMC] : FLASH_CID : 4501004453313030380134DF4330B24D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xDA785249A17427E0315A78B5D825607F
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Reading Flash Content now …

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : ARBUTUS
ProdName  : AR2
ProdModel : AR2
Device    : AR2
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2_MAGC6580.WE.L_P20

[Read Ok] : preloader_magc6580_we_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / magc6580_we_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1198 MiB
Scatter saved to : C:UsersPTSDesktopMT6580__ARBUTUS__AR2__AR2__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_MAGC6580.WE.L_P20

All done!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.