0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Máy tính bảng A10 H975 treo logo fix ok

Máy tính bảng A10 H975 treo logo fix ok alt

Máy tính bảng A10 H975 treo logo fix ok alt

Máy tính bảng A10 H975 treo logo fix ok alt

Máy tính bảng A10 H975 firmware,tình trạng máy khi khởi treo ngay logo Android sử dụng rom gốc này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn ngôn ngữ tiếng Việt done.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X