0796660878
phuctoanstore@gmail.com

Flash file Gionee M240 mt6236 ok

Flash file Gionee M240 mt6236 ok alt
Chia sẻ Flash file Gionee M240 mt6236 backup từ rom gốc dạng bin dành cứu máy khi lỗi phần mềm,file đã test các bạn yên tâm flash nhé.

Link tải file : download
Pass:phuctoanstore

Log file :

2013-06-09 09:10:46 >>Connecting…
2013-06-09 09:10:46 >>Connecting…
2013-06-09 09:10:46 >>Hardware version:8A02
2013-06-09 09:10:46 >>Hardware version:8A02
2013-06-09 09:10:46 >>Software version:8A00
2013-06-09 09:10:46 >>Software version:8A00
2013-06-09 09:10:46 >>CPU TYPE:6236
2013-06-09 09:10:46 >>CPU TYPE:6236
2013-06-09 09:10:46 >>Internal version:0000
2013-06-09 09:10:46 >>Internal version:0000
2013-06-09 09:10:47 >>Boot downloading…
2013-06-09 09:10:47 >>Boot downloading…
2013-06-09 09:11:24 >>Flash ID: 009800B1
2013-06-09 09:11:24 >>Flash ID: 009800B1
2013-06-09 09:11:24 >>Flash Type: NAND_TC58NYG0S8C          
2013-06-09 09:11:24 >>Flash Type: NAND_TC58NYG0S8C          
2013-06-09 09:11:24 >>Chip Capacity: 0x8000000(128MB)
2013-06-09 09:11:24 >>Chip Capacity: 0x8000000(128MB)
2013-06-09 09:11:24 >>Baud adjust…
2013-06-09 09:11:24 >>Baud adjust…
2013-06-09 09:11:31 >>Flash reading…
2013-06-09 09:11:31 >>Flash reading…
2013-06-09 09:43:53 >>Spend time: 1942.2 s
2013-06-09 09:43:53 >>Spend time: 1942.2 s
2013-06-09 09:44:35 >>usercode:0204
2013-06-09 09:44:53 >>The data has been saved in
C:UsersTRINHTCDownloadsGionee M240 mt6236 pass read 128mbWBG3502X_0201_PCB01_GPRS_MT6236_S00.3502X_0201_V1420.BIN, size: 132 M.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.