0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Chia sẻ câu đèn Zenfone 4

Chai sẻ câu đèn Zenfone 4 alt

Máy rớt nước mất đèn,mò ra chia sẻ cho các bạn luôn,nếu cạo chân số 4 mà không có hơi thì các bạn đừng lo lắng,tháo lồng đậy mặt sau con ic đèn nằm ngay mặt dưới socket luôn.Các bạn chỉ cần câu dây từ đầu (+) con diode xuất áp qua chân số 4(xem hình)là done.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X