0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Chuyên mục: Rom FPT

Rom FPT f86 mt6582 read từ máy chuẩn đã flash nhiều máy kgac1 done không có bất kỳ lỗi nào.Thông tin máy :Wait for phone…Phone found! [ 38 ]Sync…Inital Boot Ok!BB_CPU_PID : 6582BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00…

Đọc thêm

Rom FPT X508 mt6580 máy treo logo sử dụng file này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.Flash rom với FlashtoolTải file về bung nén và khởi động Flashtool chọn file như hình Sau khi…

Đọc thêm

Rom FPT life 5 star mt6582 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn đã test nhiều máy khác lâm nạn ok.Thông tin máy :Wait for phone…Phone found! [ 7 ]Sync…Inital Boot Ok!BB_CPU_PID : 6582BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00BB_CPU_EXT…

Đọc thêm

Rom FPT X508 lite sc7731c máy khóa tài khoản Gmail đã fix thành công và read lại chuẩn stock rom đã flash máy khác lỗi phần mềm done.Thông tin read file :Phone found! [ 6 ]Port OpenedSync…InitBoot Done [ 0x81…

Đọc thêm

Rom FPT X5 sc7731c read bằng infinity cm2 chuẩn đã flash nhiều máy khác tất cả sau khi fllash rom máy không co1o bất kỳ lỗi nào.Thông tin máy :fpt x5 cs7731cModel Name  : sp7731cea_dt_overseaModel Brand : FPTModel Device: scx20_sp7731ceaAndrVersion…

Đọc thêm