0932106866
phuctoanstore@gmail.com

Chuyên mục: Rom FPT

Rom FPT f86 mt6582 read từ máy chuẩn đã flash nhiều máy kgac1 done không có bất kỳ lỗi nào.Thông tin máy :Wait for phone…Phone found! [ 38 ]Sync…Inital Boot Ok!BB_CPU_PID : 6582BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00…

Đọc thêm

Rom FPT X508 mt6580 máy treo logo sử dụng file này flash lại máy xong khởi động lại máy chọn tiếng Việt done.Flash rom với FlashtoolTải file về bung nén và khởi động Flashtool chọn file như hình Sau khi…

Đọc thêm

Rom FPT life 5 star mt6582 máy hư cảm ứng thay xong read lại file chuẩn đã test nhiều máy khác lâm nạn ok.Thông tin máy :Wait for phone…Phone found! [ 7 ]Sync…Inital Boot Ok!BB_CPU_PID : 6582BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00BB_CPU_EXT…

Đọc thêm